เลเซอร์ เทคโนโลยีรักษาโรคปวดหลังเรื้อรัง โดยไม่ผ่าตัดPOST BY wichairut

โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมของหมอนรองกระดูกและปลิ้นออกมากดทับที่เส้นประสาท ส่งผลให้เกิดอาการปวดต่าง ๆ ตามมา เช่น ปวดคอร้าวลงมาที่แขน, ปวดหลังร้าวลงมาที่ขา, ปวดหลังเรื้อรัง เป็นต้น

 การรักษาโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทด้วยการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimal Spine Surgery)

ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีทางการแพทย์มากมายที่ใช้เพื่อการรักษาโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทที่มีประสิทธิภาพมากกว่าในอดีต เนื่องจากแผลผ่าตัดมีขนาดที่เล็กกว่า คนไข้มีการเสียเลือดจากการผ่าตัดน้อย จึงส่งผลให้คนไข้สามารถฟื้นฟูร่างกายหลังรับการรักษาได้อย่างรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตามนวัตกรรมการผ่าตัดแผลเล็กเหล่านี้ก็ยังคงมีข้อจำกัดอยู่ คือ ไม่สามารถทำการผ่าตัดรักษาหมอนรองกระดูกที่เสื่อมหลาย ๆ จุดได้โดยการเปิดแผลแค่จุดเดียว

แต่ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ไม่หยุดนิ่ง ทำให้ปัจจุบันแพทย์สามารถทำการรักษาคนไข้โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทที่มีการเสื่อมของหมอนรองกระดูกหลาย ๆ จุดได้ด้วยการเปิดแผลเล็กเพียงแค่จุดเดียวเท่านั้น

การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังด้วยเลเซอร์ผ่านกล้องใยแก้วนำแสงขนาดเล็ก (SELD) นวัตกรรมใหม่ของการรักษาโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทด้วยการผ่าตัดแผลเล็ก

 

การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังด้วยเลเซอร์ ผ่านกล้องใยแก้วนำแสงขนาดเล็ก หรือ SELD (Trans Sacral Endoscopic Laser Disectomy) คือ

การผ่าตัดรักษาหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแบบแผลเล็ก โดยแพทย์จะทำการนำกล้องใยแก้วนำแสงที่มีลักษณะคล้ายเข็มขนาดเพียงแค่ 1 มม. สอดผ่านเข้าไปที่บริเวณก้นกบของคนไข้เพื่อเข้าไปยังจุดที่มีการเสื่อมของหมอนรองกระดูก ซึ่งแพทย์จะสามารถมองเห็นภายในร่างกายของคนไข้ได้อย่างชัดเจนผ่านจอภาพที่แสดงผลจากกล้องดังกล่าว และทำการผ่าตัดรักษาด้วยการใช้เลเซอร์ ซึ่งเลเซอร์ที่ใช้นั้นเป็นเลเซอร์ที่ใช้สำหรับผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังโดยเฉพาะ

 

ข้อดีของการผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังด้วยเลเซอร์ผ่านกล้องใยแก้วนำแสงขนาดเล็ก (SELD)

เนื่องจากการผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังด้วยเลเซอร์ผ่านกล้องใยแก้วนำแสงขนาดเล็กนี้ แพทย์จะทำการนำกล้องใยแก้วนำแสงที่มีลักษณะ คล้ายเข็มสอดผ่านที่บริเวณก้นกบของคนไข้ ซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ล่างสุดของกระดูกสันหลังของคนเรา ดังนั้นในการผ่าตัดรักษา แพทย์จึงสามารถขยับกล้องขึ้น-ลงเพื่อทำการผ่าตัดรักษาหมอนรองกระดูกที่เสื่อมในจุดต่าง ๆ ได้อย่างอิสระโดยไม่จำเป็นต้องเปิดแผลใหม่ และเนื่องจากการผ่าตัดชนิดนี้มีแผลขนาดเล็กเพียงแค่ 1 มิลลิเมตร คนไข้จึงใช้เวลาพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลเพียงแค่ 1 คืนเท่านั้น

ข้อมูลจาก นายแพทย์ดิตถพงษ์ บุญอำพล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลังและระบบประสาท

สนใจนัดหมายพบแพทย์ โทร 02-0340808

โรงพยาบาลเอส โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลัง และระบบประสาท

“ S SpineHospital: ปวดไม่หาย มาหาเรา ”

www.s-spinehospital.com

โทร. 02-034-0808