โรงพยาบาลเอส

โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังและระบบประสาท

S-Spine and Nerve Hospital – Technology for Life

ด้วยนวัตกรรมการรักษาในแบบเฉพาะของ S-spine นั้น เป็นการรักษาที่สาเหตุของโรคมากกว่าการรักษาตามอาการเพื่อการรักษาให้หายอย่างยั่งยืน
เนื่องจากโรคที่เกี่ยวข้องกับอาการปวดส่วนใหญ่มักจะได้รับการรักษาตามอาการ เช่น ปวดมาก็ให้กินยาแก้ปวด ซึ่งพอหมดฤทธิ์ยาแก้ปวดก็จะกลับมาปวดใหม่ นั้นเป็นเพราะการรักษาด้วยวิธีดังกล่าวไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุของอาการปวด

แต่ด้วยปรัชญาของ โรงพยาบาล ที่ว่า
“เรามุ่งเน้นที่จะหาสาเหตุของโรค ก่อนที่จะให้การรักษา เพราะเราเชื่อว่าการรักษาจากสาเหตุของการปวดจะเป็นวิธีที่ถูกต้องในการรักษาโรคปวดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ปวดหลัง ปวดคอ ปวดหัวหรือปวดอื่นๆ เมื่อเราพบสาเหตุของการปวดที่แท้จริงแล้วจึงแก้ที่ต้นเหตุอาการปวดก็จะทำให้อาการปวดนั้นหายถาวรโดยไม่ต้องรับยาแก้ปวดอีกเลย”

เราเชื่อมั่นว่าด้วยปรัชญาดังกล่าวข้างต้นจะเป็นวิธีรักษาที่ดีที่สุดในรูปแบบเฉพาะ S-spine  เท่านั้้น เพื่อการรักษาอาการปวดอย่างตรงจุด
S-spine hospital : We Cure We Care
“ปวดไม่หาย มาหาเรา”

ทีมงานแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ+

+นพ. ดิตถพงษ์ บุญอำพล

+นพ.สุธี เชาว์วรวิญญู

+ผศ.นพ.บรรพต สิทธินามสุวรรณ

+นพ.ณฐพล ลิตติรานนท์

+พญ.วริษา ตยางคนนท์

+พญ.ปาริชาติ สวรรยาธิปัติ

+นพ. ดิตถพงษ์ บุญอำพล

นพ. ดิตถพงษ์ บุญอำพล MD, FRCST, FICS

 • Certificate of Stereotactic & Functional Neurosurgery Fellow, Singapore General Hospital, Singapore
 • Certificate of Epilepsy and Epilepsy Surgery Fellow, The Cleveland Clinic foundation, Ohio, USA
 • Certificate of Gamma Knife Training, The Cleveland Clinic Health System Gamma Knife Center, USA
 • Certificate of Stereotactic Radiotherapy And Stereotactic Radiosurgery, UCLA, USA
 • Certificate of Advance Functional Neurosurgery, Achademic Medical Centrum, Netherland
 • Certificate Of Minimally invasive Spine surgery and Artificial Disc Placement, Catholic hospital , Korea
 • Diplomate,Thai Board of Neurosurgery
 • Dip.Clin.Sci. (Surgery)

นพ.สุธี เชาว์วรวิญญูSutee Chaovorawinyoo

 • Bachelor Degree Phramongkutklao college of medicine
 • Specialty of Neurological Surgery ,Medical Practitioner Licence No.33921

+นพ.สุธี เชาว์วรวิญญู

+ผศ.นพ.บรรพต สิทธินามสุวรรณ

ผศ.นพ.บรรพต สิทธินามสุวรรณBunpot Sitthinamsuwan

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • International Master Degree in Neurovascular Diseases (M.Sc.)โครงการร่วมระหว่าง Paris-Sud University (ฝรั่งเศส) และมหาวิทยาลัยมหิดล
 • แพทย์ประจำบ้านสาขาประสาทศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญสาขาประสาท ศัลยศาสตร์ (ว.ว.ประสาทศัลยศาสตร์) แพทยสภา
 • อาจารย์ สาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Bachelor Degree Phramongkutklao college of medicine
 • Specialty of Neurological Surgery ,Medical Practitioner Licence No.33921

นพ.ณฐพล ลิตติรานนท์ Nathapol Littiranon

EDUCATION
 • 2000:MD,siriraj hospital ,mahidol university
GRADUATE TRAINING
 • 2000-2001:intern Mahasarakam hospital
 • 2003-2007:residence training ,board of orthopedics, Chulalongkorn hospital
 • 2008-2009:fellowship spine surgery,Chulalongkorn hospital
PROFESSIONAL EXPERIENCE
 • 2000-2003: general practice Mahasarakam hospital Mahasarakam Thailand
 • 2009-2012: orthopedics and spine surgery rajprachasamasai hospital Thailand
 • 2012- 2014 : consultant spine surgery taksin hospital Thailand and private hospital
 • 2014- present: consultant spine and orthopedics surgery taksin hospital and sukumvit hospital
RESEARCH AND ACADEMIC
 • Fusion rate in multi level ACDF without plate2007
 • Writer “surgery for chronic low back pain”Text book the spine by SST 2013
MEMBERSHIP AND ASSOCIATIONS
 • Royal thai orthopedics associations
 • Attend Minimal invasive spine surgery Weill Cornell NY 2009
 • Attend IMAST(international meeting on advanced spine surgery) 17 toronto 2010
 • Attend EUROSPINE meeting Amsterdam 2012
 • Attend EUROSPINE meeting London 2013
 • Visiting observe MIS spine surgery Dr.Kevin T Foley,Memphis TN,USA 2013
 • Attend Eurospine meeting Lyon 2014
 • Visting observe SELD Teuntuen hospital south korea 2016
 • Cadaveric workshop OLIF ,MLIF south korea 2016
 • Visit observe percutaneous endoscopic lumbar disckectomy ,seoul woori spine 2017
 • Visit observe percutaneous stenoscopic lumbar decompression Teunteun hospital korea 2017

+นพ.ณฐพล ลิตติรานนท์

+พญ.วริษา ตยางคนนท์

2009-2014 : Doctor of Medicines , Khon Kaen University

+พญ.ปาริชาติ สวรรยาธิปัติ