พิธีทำบุญเปิดหอพักผู้ป่วยใหม่ และทำบุญประจำปีรพ.เอส

พิธีทำบุญเปิดหอพักผู้ป่วยใหม่

บรรยากาศพิธีทำบุญเปิดหอพักผู้ป่วยใหม่ และทำบุญประจำปี S-Spine and nerve hospital

เมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่รพ. ร่วมกันทำบุญ เลี้ยงภัตราหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป เรื่องในโอกาสครบรอบทำบุญประจำปี และเปิดหอพักผู้ป่วยใหม่

S-Spine and nerve โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังและระบบประสาทแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย

image
image
image
image
image
image
image
image
แบ่งปันบทความนี้
โทรศัพท์ติดต่อเราไลน์ติดต่อเรา