รู้จัก โรคปวดร้าวลงขา

โรคปวดหลังส่วนล่างร้าวลงขา หรือปวดสะโพกร้าวลงขา

เส้นประสาทไซแอ็ททิค (Sciatic nerve)… เป็นเส้นประสาทที่ยาวที่สุดในร่างกายของมนุษย์ ซึ่งเกิด จากการรวมตัวของเส้นประสาทที่ออกจากกระดูกสันหลัง ส่วนเอว 5 เส้นมาเชื่อมรวมกันในบริเวณกระดูกเชิงกราน เส้นประสาที้เริ่มต้นจากสะโพกหรือหลังส่วนล่างไป ควบคุมและหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อต่างๆ และรวมทั้งข้อต่างๆ ที่ต้นขา เข่า น่อง เท้า และนิ้วเท้า

ไซแอ็ททิคา (Sciatica )…คืออาการปวดหลังส่วนล่าง หรือสะโพกร้าวลงขา (ส่วนมากจะเป็นขาข้างหนึ่ง ข้างใด) ซึ่งเกิดจากความระคายเคืองหรือการถูกกดทับ ของเส้นประสาทไซแอ็ททิค (Sciatic nerve) ส่วนของร่างกายที่มักจะปวด คือ ด้านหลังของต้นขาและที่น่องบางกรณีอาจปวดหลังส่วนล่าง-สะโพก และด้านหน้าหรือด้านข้างของขา บางครั้งความปวดจะร้าวไปถึงข้อเท้า เท้า และนิ้วเท้า ในบางรายผู้ป่วยอาจมีอาการปวดหลังส่วนล่าง หรือปวดสะโพกก่อนอาการปวดร้าวลงขา

• หมอนรองกระดูกปลิ้นคือ?
• กระดูกเคลื่อนได้อย่างไร
• MRI แบบยืน ค้นหาสาเหตุของคนปวดหลัง

ระยะเวลาของอาการปวดหลังส่วนล่าง หรือปวดสะโพกร้าวลงขา… ขึ้นอยู่กับต้นเหตุของปัญหาว่าสะสมมามากน้อยเพียงใด ในบางครั้งอาจนานเพียงแค่ ไม่กี่ชั่วโมง แต่บางครั้งอาจนานนับหลายวันหรือเป็นอาทิตย์ๆ

ปริมาณของอาการปวดหลังส่วนล่าง หรือปวดสะโพกร้าวลงขา… จะมีมากน้อยต่างกันไปขึ้นอยู่กับความระคายเคืองหรือการถูกกดทับของเส้นประสาทนั้น มีมากน้อยเพียงไร รูปแบบ ของอาการปวด… คุณอาจจะมีอาการปวดแบบเมื่อยๆจนถึงปวดแบบแปลบๆ คล้ายมีดกรีด มีอาการชา เหมือนเข็มทิ่ม รวมทั้งไม่มีแรงที่ต้นขา ขา หรือเท้า

สิ่งที่เพิ่มอาการปวดหลังส่วนล่างหรือปวดสะโพกร้าวลงขา… ในบางครั้งความปวดมีมากจนกระทั่ง กิจกรรมง่ายๆเช่น การเดิน การก้ม การนั่งหรือการขึ้นลง จากเตียงกลายเป็นสิ่งที่คุณต้องใช้เวลานานและยากลำบากที่จะทำอาการปวดหรือชาจะทวีคูณมาก ขึ้นถ้าคุณไอ จาม หรือเบ่งอุจจาระ

สิ่งลดอาการปวดหลังส่วนล่างหรือสะโพกร้าวลงขา… บ่อยครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าเดินตัวเอียงโดยไม่รู้ตัว เนื่องจากร่างกายพยายามเลี่ยงการทับในด้านที่เส้นประสาทกำลังถูกบีบทับอยู่นั้น

อุบัติเหตุที่ทำให้ปวดหลังส่วนล่างเกิดจาก….. การถูกรถชน การตกหกล้ม การกีฬาต่างๆ การมีอิริยาบทที่ไม่ถูกต้อง การใช้กระดูกสันหลังหรือการยกของแบบไม่ถูกหลัก

หมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท

สิ่งเหล่านี้สามารถก่อให้เกิด :- ความไม่สมดุลย์ของกระดูกสันหลัง การเคลื่อนออกจากศูนย์ของน้ำในหมอนรองกระดูก ความแข็งตึงของ กล้ามเนื้อที่สะโพก (piriformis muscle) ……..ให้เกิดความระคายเคืองหรือการถูกกดทับของเส้นประสาทไซแอ็ททิค (Sciatic nerve) หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อปวดหลังส่วนล่าง

วิธีปฐมพยายาลเบื้องต้นในการบรรเทาอาการปวดร้าวลงขาหรือ อาการปวดหลังส่วนล่างอย่างปัจจุบันทันด่วน เพื่อป้องกันไม่ให้กระดูกสันหลังบาดเจ็บมากกว่าที่เป็นอยู่เพราะ ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก่อนที่จะได้รับการรักษาอย่างแท้จริงจากแพทย์ที่เชี่ยวชาญมี 5 ลำดับตอนคือ

1 ถ้ารู้สึกปวดสะโพกร้าวลงขาหรือปวดหลังอย่างกระทันหัน สิ่งแรกที่คุณควรทำคือควรรีบหยุดสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือวางของที่กำลังยกอยู่ทันที
2 ควรพักกระดูกสันหลังที่ได้รับบาดเจ็บโดยการนั่งหรือนอนพักในท่าที่ถูกสุขลักษณะ
3 ประคบน้ำแข็งบนบริเวณที่ปวดเป็นเวลา 10นาทีทุกๆ 1-2 ชั่วโมงจนกระทั่งอาการระบม หรือการอักเสบบรรเทาลง
4 ทำท่าบริหารกระดูกสันหลังอย่างถูกหลัก ดูว่าช่วยลดอาการปวดสะโพกร้าวลงขาได้บ้างไหม ถ้าช่วยได้ก็ให้ทำสัก 10นาทีทุกๆ 1-2ชั่วโมง แต่ถ้าทำแล้วปวดมากขึ้น ควรหยุดทำทันที และปรึกษาแพทย์
5 ถ้าอาการปวด ระบม และการอักเสบของขาหรือหลังยังไม่ลดลง อย่าปล่อยไว้ ควรรีบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านกระดูกสันหลังโดยด่วน

ที่โรงพยาบาลเอส สไปน์ แอนด์เนิร์ฟ ได้นำนวัตกรรมหลีกเลี่ยงการผ่าตัด โดยใช้เทคโนโลยีเลเซอร์รักษาหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ป่วยสามารถหายได้โดยไม่จำเป็นต้องผ่าตัดอีกต่อไป ถ้าเส้นประสาทถูกกดทับและถูกรบกวนเป็นเวลานาน สามารถทำให้เส้นประสาทตายและอาจเป็น อัมพาตได้ อย่าปล่อยให้นานจนสายเกินแก้

แบ่งปันบทความนี้