ภาวะน้ำหนักตัวมากเกินปกติ หรือ โรคอ้วน มักก่อให้เกิดโรคต่างๆ มากมาย ที่ในบางครั้งเราคาดไม่ถึง อาทิ เช่น ผลเสียต่อระบบหลอดเลือด โดยจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เส้นเลือดในสมองตีบ ก่อให้เกิดอาการอัมพฤกษ์ อัมพาต และอาการแขนขาอ่อนแรง เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงมากกว่าคนปกติ 2-10 เท่า และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะไขมันในเลือดสูง ไม่เพียงเท่านี้ โรคอ้วนยังก่อให้เกิดอาการปวดหลังได้ เพราะร่างกายคนอ้วนรับน้ำหนักมากกว่าคนปกติ เสี่ยงมีผลทำให้หมอนรองกระดูกเสื่อมมากกว่าคนปกติ

โรคหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม หรือหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอ ปวดหลัง เรื้อรัง เพราะการเปลี่ยนแปลงของหมอนรองกระดูกสันหลังอาจเป็นผลมาจากวัยที่สูงขึ้น หรือการบาดเจ็บที่มีต่อหมอนรองกระดูกเอง น้ำหนักตัวของผู้ป่วยที่มากกว่าปกติ หรือปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย

“สาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคนี้ของคนในปัจจุบัน เช่น ผู้ที่ทำงานออฟฟิศ ที่ต้องนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ การยกของหนัก การเดิน ยืน นั่งที่ผิดสุขลักษณะ หรือเล่นกีฬาที่ผิดท่าหรือรุนแรง และไม่ออกกำลังกาย เป็นต้น จากพฤติกรรม ดังกล่าว ทำให้สถิติของผู้ที่มีอาการของโรคปวดคอ ปวดหลังเรื้อรัง ร้าวชาลงเอวหรือขา มีเพิ่มมากขึ้นในทุกอาชีพ และเกือบทุกช่วงอายุ ”

ในปัจจุบันมีเทคนิคการรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัดโดยวิธีการใช้เลเซอร์ และการผ่าตัดรักษาหลายวิธี และวิธีที่ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างปลอดภัยสูง ฟื้นตัวเร็ว เจ็บตัวน้อยที่สุด ได้แก่ การผ่าตัด ที่เรียกว่า “Minimally Invasive Spine Surgery” การผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วยกล้องขนาดเล็ก Endoscope/Microscope

นพ.ดิตถพงษ์ บุญอำพล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญกระดูกสันหลังและระบบประสาท ใช้เทคนิคการรักษาเลี่ยงการผ่าตัด แผลขนาดเล็ก ให้แก่คนที่มีน้ำหนักตัวมากกว่าเกณฑ์ หรือคนที่มีอาการปวดหลังเรื้อรัง ได้ โดยใช้เทคโนโลยีเลเซอร์ ซึ่งแผลมีขนาดเล็ก และใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ ผู้ป่วยที่มีน้ำหนักตัวเยอะจะมีชั้นไขมันที่หนามากกว่าคนปกติ จึงทำให้ต้องเปิดแผลใหญ่เพื่อทำการผ่าตัดรักษา พร้อมทั้งระยะเวลาของการผ่าตัดจะนานกว่าคนปกติ ทำให้แผลที่ผ่าตัดมีขนาดใหญ่ หายช้า พักฟื้นนาน ซึ่งทางแพทย์มีความมุ่งหวังให้คนไข้ที่มีน้ำหนักมากได้รับการรักษาอย่างปลอดภัย ฟื้นตัวเร็ว ลดความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น จึงนำเทคนิคและเทคโนโลยีการรักษาเลี่ยงการผ่าตัดมาใช้กับผู้ป่วยที่มีน้ำหนักมาก และผู้ป่วยที่มีอายุมาก และประสบความสำเร็จทำให้ผู้ป่วยสามารถรักษาอาการปวดหลังเรื้อรังได้ และสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ

ข้อดีของวิธีการรักษาด้วยเลเซอร์ เลี่ยงการผ่าตัด

  1. แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก 2-3 เซนติเมตร
  2. ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็ว เจ็บน้อย หายไว
  3. ลดความเสี่ยง : เนื่องจากการใช้กล้องช่วยจะทำให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากกว่าการมองด้วยตาเปล่า
  4. ผลกระทบต่อเนื้อเยื่อน้อยกว่าการผ่าตัดแบบปกติ

การฟื้นฟู และการปฏิบัติตัวหลังการรักษา

ในคนที่มีน้ำหนักตัวมาก หลังการผ่าตัด ผู้ป่วยก็จะหายปวด แต่ควรได้รับการฟื้นฟูร่างกายภายใต้คำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรืออาจจะต้องพบนักกายภาพบำบัด ที่จะสอนวิธีดูแลสุขภาพหลังอย่างถูกต้อง ออกกำลังกายหลัง เพื่อสร้างความแข็งแรงให้แก่กล้ามเนื้อหลัง ลดน้ำหนักตัว พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนท่าทางที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และปรับการรับประทานอาหารเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรง เพราะการมีน้ำหนักตัวมากมีส่วนทำให้หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมได้เร็ว

แบ่งปันบทความนี้