เอส สไปน์ แอนด์ เนิร์ฟ รวมใจสู้ภัยโควิด-19 แบ่งปัน ATK ชุมชนรอบโรงพยาบาล

แม้ว่าทางรัฐบาลจะประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นแล้ว แต่ก็ยังมีการแพร่ระบาดอยู่เรื่อยๆ และยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง โดยทางโรงพยาบาลเอส สไปน์ แอนด์ เนิร์ฟ เล็งเห็นความสำคัญต่อสุขภาพคนในชุมชนรอบโรงพยาบาล จึงได้แบ่งปันชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit หรือ ATK) ให้กับคนในชุมชนไว้สำหรับการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเมื่อรู้สึกว่ามีความเสี่ยงและให้ตระหนักถึงโรคดังกล่าว ทั้งนี้ยังช่วยป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค

เพราะเราห่วงใยอยากให้ทุกคนในชุมชนปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 และมีสุขภาพที่แข็งแรง

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
แบ่งปันบทความนี้
โทรศัพท์ติดต่อเราไลน์ติดต่อเรา