อบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน

S-Spine and nerve hospital จัดอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วย โดยทีมแพทย์วิสัญญี และพยาบาล จัดกิจกรรมบรรยายอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ และพนักงานส่วนต่างๆของ รพ. เอส สไปน์ แอนด์ เนิร์ฟ ภายในกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ การสาธิต และการปฏิบัติการดูแล และช่วยเหลือผู้ป่วยเมื่อเกิดเหตุการณ์ในกรณีฉุกเฉิน

image
image
image
image
image
image
image
image
image
แบ่งปันบทความนี้
โทรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ Line ID @s-spinehospital