การรักษาอาการปวดเข่า, โรคปวดตามข้อ และกระดูก

การรักษาโรคกระดูกและข้อ ป้องกันความเสื่อม และรักษาอาการเจ็บปวดโดยหลีกเลี่ยงการผ่าตัด เช่น โรคข้อเข้าเสื่อม กระดูกสันหลังเสื่อม

  • การส่องกล้องข้อเข่า เพื่อการรักษา
  • การส่องกล้องข้อไหล่ เพื่อการรักษา
  • การฉีดยาข้อเข่า เพื่อการรักษา
  • การฉีดยาข้อไหล่ เพื่อการรักษา
  • การล้างสารพิษ เพื่อลดอาการปวด
แบ่งปันบทความนี้