อาการเจ็บ/ปวด

ปวดไม่หายมาหาเรา

โรคเกี่ยวกับ อาการปวดหลัง

การรักษาโรคกระดูกสันหลัง เพื่อแนวทางการหายขาด โดยมุ่งเน้นการหาสาเหตุของโรคและรักษาที่ต้นเหตุมากกว่าการรักษาตามอาการ หลีกเลี่ยงการผ่าตัด ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

เคล็ดลับการรักษาโรคปวดหลังของ S-spine

การจี้ laser รักษาหมอนรองกระดูกทับเส้นบริเวณหลัง

การระงับความปวดด้วยการฉีดยาบล็อคเส้นประสาท

การเชื่อมกระดูกสันหลังกรณีกระดูกเคลื่อนโดยเทคนิคบอบช้ำน้อย

การใส่เหล็กดามกระดูกสันหลังโดยเทคนิคเจาะรูไม่เปิดแผลใหญ่

การฉีดซีเมนต์กรณีกระดูกสันหลังยุบทดแทนการผ่าตัด

การส่องกล้องรักษาหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

การระงับความปวดด้วยการฉีดยาบล๊อคเส้นประสาท (SNRB)

การส่องกล้องรักษาหมอนรองกระดูกตีบตัน

การฉีดยาเข้าโพรงประสาท

การเปลี่ยนหมอนรองกระดูกเทียม

การใส่เครื่องกระตุ้นสันหลัง

โรคเกี่ยวกับ อาการปวดคอ

การรักษาโรคปวดคอ เพื่อแนวทางการหายขาด โดยมุ่งเน้นการหาสาเหตุของโรคและรักษาที่ต้นเหตุมากกว่าการรักษาตามอาการ หลีกเลี่ยงการผ่าตัด ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

เคล็ดลับการรักษาอาการปวดคอของ s spine

การจี้ laser รักษาหมอนรองกระดูกทับเส้นบริเวณคอ

การบล็อคข้อต่อที่คอลดอาการปวด (Facet Block)

การ Block เส้นประสาท ลดอาการปวด

การผ่าตัดส่องกล้องรักษาหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

การเชื่อมกระดูกคอรักษากระดูกเคลื่อน

การปรับที่นอนเฉพาะตัว และอุปกรณ์

การเปลี่ยนหมอนรองกระดูกเทียม

การทำกายภาพบำบัด

โรคเกี่ยวกับ อาการปวดหัว

เคล็ดลับการรักษาโรคปวดหัวของ S-spine hospital

การตรวจหาสาเหตุของอาการปวดหัว

การรักษาโรคปวดหัว

โรคปวดตามข้อ และกระดูก

การรักษาโรคกระดูกและข้อ ป้องกันความเสื่อม และรักษาอาการเจ็บปวดโดยหลีกเลี่ยงการผ่าตัด เช่น โรคข้อเข้าเสื่อม กระดูกสันหลังเสื่อม

การส่องกล้องข้อเข่า เพื่อการรักษา

การส่องกล้องข้อไหล่ เพื่อการรักษา

การฉีดยาข้อเข่า เพื่อการรักษา

การฉีดยาข้อไหล่ เพื่อการรักษา

การล้างสารพิษ เพื่อลดอาการปวด

การฟื้นฟู สภาพความพิการ

ฟื้นฟูสภาพความพิการของผู้ป่วยโดยอาศัยเทคโนโลยีชั้นนำของโลกให้หายจากความพิการ เช่นการผ่าตัดโยกย้ายเส้นประสาท การปลูกถ่ายเส้นประสาท การปลูกถ่ายกล้ามเนื้อ การใช้เครื่องกระตุ้นสมอง และเส้นประสาท รวมถึงการฟื้นฟูสภาพสมองและความจำ

การตัดต่อเส้นประสาทเพื่อฟื้นฟูความพิการ

การตัดต่อเส้นเอ็นเพื่อรักษาความพิการ

การใส่เครื่องกระตุ้นประสาท

การระบายน้ำในสมองไขสันหลัง รักษาโรคสมองเสื่อม

การชะลอ ความแก่

ชะลอความเสื่อมสภาพของร่างกายไม่ว่าเซลล์สมอง เส้นประสาท กระดูก กล้ามเนื้อ ฟื้นฟูความเสื่อมสภาพของร่างกาย ให้ใช้งานได้ยาวนาน และคืนสภาพใกล้เคียงปกติ

การล้างสารพิษเพื่อชะลอความแก่

การตรวจหาสารพิษในเม็ดเลือดเพื่อดูความเสื่อมของร่างกาย

ปรึกษาปัญหากับเรา
02-034-0808

สาขา ลาดพร้าว

สาขา นานา