อ่านต่อ

การดูสารพิษในร่างกายเพื่อดูความเสื่อมของร่างกาย

การดูสารพิษในร่างกายเพื่อดูความเสื่อมของร่างกาย ในผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอ มีความเสี่ยงต่อการสะสมของสารพิษในร่างกายจากการได้รับสารพิษ โลหะหนัก เช่น อุดฟันด้วยโลหะ Amalgum หรือสะสมจากเหตุอื่นๆ ไขมันในหลอด...

อ่านต่อ

การล้างสารพิษเพื่อชะลอความเเก่

การล้างสารพิษเพื่อชะลอความเเก่ คีเลชั่น คือ การล้างสารพิษ และโลหะหนักในหลอดเลือดเพื่อฟื้นฟูปรับสมดุลแก่ร่างกาย โดยใช้สารEDTA และวิตามินในการดึงสารพิษออกจากร่างกาย สารEDTAเป็นสารเคมีที่ทำหน้าที่สำคัญใน...