อ่านต่อ

การดูสารพิษในร่างกายเพื่อดูความเสื่อมของร่างกาย

การดูสารพิษในร่างกายเพื่อดูความเสื่อมของร่างกาย ในผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอ มีความเสี่ยงต่อการสะสมของสารพิษในร่างกายจากการได้รับสารพิษ โลหะหนัก เช่น อุดฟันด้วยโลหะ Amalgum หรือสะสมจากเหตุอื่นๆ ไขมันในหลอด...

อ่านต่อ

การใส่เครื่องกระตุ้นเส้นประสาท

การใส่เครื่องกระตุ้นเส้นประสาท การใส่เครื่องกระตุ้นเส้นประสาทเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วย ใช้รักษาในผู้ป่วยที่มีอาการปวดกระดูกสันหลังชนิดรุนแรงในระดับที่ต่ำกว่าคอลงมา  วิธีการคือ แพทย์จะทำการผ่าตัดเพื่อฝังเค...

อ่านต่อ

การระบายน้ำในสมองไขสันหลัง รักษาโรคสมองเสื่อม

ภาวะโพรงสมองคั่งน้ำชนิดความดันปกติคืออะไร? ภาวะโพรงสมองคั่งน้ำชนิดความดันปกติ คือ ภาวะที่มีความผิดปกติจากการตรวจ  X-Ray คอมพิวเตอร์สมอง หรือ การตรวจแม่เหล็กไฟฟ้า (เอมอาร์ไอ) สมองพบว่ามีการคั่งของน้ำหล...