020340808

ออกจากลูปปวดหลังที่ เอส สไปน์

เทคโนโลยีทันสมัยและแพทย์เฉพาะทาง

รักษาอาการปวดที่ต้นเหตุ

มากกว่า 100,000 ราย ไว้วางใจเรา

รพ. เฉพาะทางด้านกระดูกสันหลัง

โรงพยาบาลเอส สไปน์ แอนด์ เนิร์ฟ

ออกจากลูปปวดหลังที่ เอส สไปน์

เทคโนโลยีทันสมัยและแพทย์เฉพาะทาง

เทคโนโลยีทันสมัยและแพทย์เฉพาะทาง

รักษาอาการปวดที่ต้นเหตุ

รักษาอาการปวดที่ต้นเหตุ

มากกว่า 100,000 ราย ไว้วางใจเรา

มากกว่า 100,000 ราย ไว้วางใจเรา

รพ. เฉพาะทางด้านกระดูกสันหลัง

รพ. เฉพาะทางด้านกระดูกสันหลัง

S Spine Hospital

โรงพยาบาลเฉพาะด้านกระดูกสันหลัง

เรามุ่งเน้นที่จะหาสาเหตุของโรค ก่อนที่จะให้การรักษา เพราะเราเชื่อว่าการรักษาจากสาเหตุของการปวดจะเป็นวิธีที่ถูกต้องในการรักษาโรคปวดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ปวดหลัง ปวดคอ ปวดหัวหรือปวดอื่นๆ เมื่อเราพบสาเหตุของการปวดที่แท้จริงแล้วจึงแก้ที่ต้นเหตุอาการปวดก็จะทำให้อาการปวดนั้นหายถาวรโดยไม่ต้องรับยาแก้ปวดอีกเลย

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ทีมแพทย์ผู้มากประสบการณ์ด้านการรักษาอาการผิดปกติเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง
หาสาเหตุของโรคอย่างแม่นยำ
ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ทำให้การวินิจฉัย เพื่อหาสาเหตุของอาการเจ็บป่วยเป็นไปได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
เทคโนโลยีการรักษาสมัยใหม่
ทีมแพทย์และพยาบาลจาก รพ.เอสเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้าน เทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย เช่น เทคโนโลยีเลเซอร์ หรือการผ่าตัด แบบส่องกล้อง "แผลเล็กเจ็บน้อย
ความประทับใจของผู้ป่วย
ความยินดีและประทับใจของผู้มารักษา ด้วยการวินิจฉัยที่แม่นยำ และ การรักษาที่ตรงจุดเน้นให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้เหมือนเคย
Service

บริการของเรา

รักษาอาการปวดคอ
ร้าวลงแขน

รักษาอาการปวดหลัง
ร้าวลงขา

กระดูกสันหลัง
แตก หัก ยุบ

MRI

รักษากระดูกสัน
หลังเคลื่อน

การฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

รักษาอาการปวดคอร้าวลงแขน

โรคหมอนรองกระดูกคอทับเส้นประสาท เกิดขึ้นได้ทั้งจากอุบัติเหตุ และจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต ซึ่งส่วนที่เกิดจากอุบัติเหตุ มีการบาดเจ็บและทำให้หมอนรองกระดูกบริเวณต้นคอ มีการเคลื่อน หรือกดทับไขสันหลังหรือเส้นประสาท
ดูรายละเอียด

รักษาอาการปวดหลังร้าวลงขา

อาการปวดหลังร้าวลงขาเป็นปัญหาทางสุขภาพที่พบได้บ่อย โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่ต้องยืนหรือเดินนานๆ หรือผู้ที่มีการใช้หลังอย่างหนัก อาการนี้สามารถทำให้เกิดความไม่สบายและรบกวนการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมาก
ดูรายละเอียด

กระดูกสันหลังแตก หัก ยุบ

กระดูกสันหลังแตก หัก ยุบ เป็นปัญหาทางสุขภาพที่มีความรุนแรงและสามารถส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมาก โดยเฉพาะในผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคกระดูกพรุน หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดความเจ็บปวดเรื้อรังและการเคลื่อนไหวที่จำกัด
ดูรายละเอียด

ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด เทคนิค MRI

เทคโนโลยี MRI (Magnetic Resonance Imaging) เพื่อช่วยในการวินิจฉัยและวางแผนการรักษาที่แม่นยำ
ดูรายละเอียด

กระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท

“การรักษากระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท หรือกระดูกทับเส้นด้วยการยึดน็อตแบบ TLIF คือ การเชื่อมข้อกระดูกสันหลัง เพื่อหยุดการเคลื่อนของกระดูกสันหลังของผู้ป่วย และเปลี่ยนหมอนรองกระดูกสันหลังเทียมในผู้ป่วยที่หมอนรองกระดูกเสื่อม
ดูรายละเอียด

การฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

การฟื้นฟูและกายภาพบำบัดเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับผู้ที่มีอาการบาดเจ็บหรือปัญหาทางกล้ามเนื้อและกระดูก การไม่รักษาหรือฟื้นฟูที่เหมาะสมอาจทำให้เกิดปัญหาการเคลื่อนไหว การใช้ชีวิตประจำวัน และคุณภาพชีวิตลดลงได้
ดูรายละเอียด

รักษาอาการปวดคอร้าวลงแขน

รักษาอาการปวดหลังร้าวลงขา

กระดูกสันหลัง
แตก หัก ยุบ

MRI

รักษากระดูกสัน
หลังเคลื่อน

การฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

รักษาอาการปวดคอร้าวลงแขน

โรคหมอนรองกระดูกคอทับเส้นประสาท เกิดขึ้นได้ทั้งจากอุบัติเหตุ และจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต ซึ่งส่วนที่เกิดจากอุบัติเหตุ มีการบาดเจ็บและทำให้หมอนรองกระดูกบริเวณต้นคอ มีการเคลื่อน หรือกดทับไขสันหลังหรือเส้นประสาท
ดูรายละเอียด

รักษาอาการปวดหลังร้าวลงขา

อาการปวดหลังร้าวลงขาเป็นปัญหาทางสุขภาพที่พบได้บ่อย โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่ต้องยืนหรือเดินนานๆ หรือผู้ที่มีการใช้หลังอย่างหนัก อาการนี้สามารถทำให้เกิดความไม่สบายและรบกวนการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมาก
ดูรายละเอียด

กระดูกสันหลังแตก หัก ยุบ

กระดูกสันหลังแตก หัก ยุบ เป็นปัญหาทางสุขภาพที่มีความรุนแรงและสามารถส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมาก โดยเฉพาะในผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคกระดูกพรุน หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดความเจ็บปวดเรื้อรังและการเคลื่อนไหวที่จำกัด
ดูรายละเอียด

ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด เทคนิค MRI

เทคโนโลยี MRI (Magnetic Resonance Imaging) เพื่อช่วยในการวินิจฉัยและวางแผนการรักษาที่แม่นยำ
ดูรายละเอียด

กระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท

“การรักษากระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท หรือกระดูกทับเส้นด้วยการยึดน็อตแบบ TLIF คือ การเชื่อมข้อกระดูกสันหลัง เพื่อหยุดการเคลื่อนของกระดูกสันหลังของผู้ป่วย และเปลี่ยนหมอนรองกระดูกสันหลังเทียมในผู้ป่วยที่หมอนรองกระดูกเสื่อม
ดูรายละเอียด

การฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

การฟื้นฟูและกายภาพบำบัดเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับผู้ที่มีอาการบาดเจ็บหรือปัญหาทางกล้ามเนื้อและกระดูก การไม่รักษาหรือฟื้นฟูที่เหมาะสมอาจทำให้เกิดปัญหาการเคลื่อนไหว การใช้ชีวิตประจำวัน และคุณภาพชีวิตลดลงได้
ดูรายละเอียด
Meet our doctor

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นพ. ธนวัฒน์ อุณหโชค

M.D.

ศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง

ดูประวัติ

นพ.ชุมพล คคนานต์

M.D.

ประสาทศัลยศาสตร์

ดูประวัติ

นพ.พร นริศชาติ

M.D.

ประสาทศัลยแพทย์

ดูประวัติ

นพ. ศรัณย์ จินดาหรา

M.D.

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ดูประวัติ

นพ. พล อนันตวราศิลป์

M.D.

ประสาทศัลยศาสตร์

ดูประวัติ

นพ.ณฐพล ลิตติรานนท์

M.D.

ออร์โธปิดิกส์

ดูประวัติ
ทีมแพทย์ทั้งหมด

นพ. ธนวัฒน์ อุณหโชค

M.D.

ศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง

ดูประวัติ

นพ.ชุมพล คคนานต์

M.D.

ประสาทศัลยศาสตร์

ดูประวัติ

นพ.พร นริศชาติ

M.D.

ประสาทศัลยแพทย์

ดูประวัติ

นพ. ศรัณย์ จินดาหรา

M.D.

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ดูประวัติ

นพ. พล อนันตวราศิลป์

M.D.

ประสาทศัลยศาสตร์

ดูประวัติ

นพ.ณฐพล ลิตติรานนท์

M.D.

ออร์โธปิดิกส์

ดูประวัติ

“ปลิดทิ้งไปเลย เหมือนเค้าหยิบออกให้เราไป…แล้วการดำเนินชีวิตของเรามันก็ปกติ”

รักษาอาการปวดท้ายทอย

“รักษามาทุกรูปแบบแต่ก็ไม่หาย พอมาที่นี่รักษาผมสามารถกลับมาเดินได้ภายในวันเดียว”

ผู้ป่วยรักษาอาการปวดหลัง

“นอนคืนนึงแล้วพรุ่งนี้เดินได้ ทำให้ผมรู้สึกว่าผมไม่กลัว”

ผู้ป่วยรักษาอาการปวดหลัง

“เข้าใจเรา รู้ว่าเราเจ็บให้ความสำคัญทำให้เราหายเจ็บ ไม่ใช่แค่บอกว่าเราคิดไปเอง”

ผู้ป่วยรักษาอาการปวดคอ
คุณภัทราวดี

“เพราะว่าผมหาย และผ่าตัดไม่อันตราย แผลเล็กมาก”

ผู้ป่วยรักษาอาการปวดหลัง
Testimonial

ความประทับใจผู้ใช้บริการ

ส่วนหนึ่งของความประทับใจ ของผู้เข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลเอส สไปน์ แอนด์ เนิร์ฟ ด้วยการรักษาที่ตรงจุด…ที่ต้นเหตุของปัญหา

รีวิวทั้งหมด
News and Activities

ข่าวสารและกิจกรรม

รพ. เอส ไปน์

เราเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลัง

ปวดหลัง ปวดคอไม่หาย
ปรึกษาเราเลย!

020340808Line ID @s-spinehospital