นพ.ฐปนัตว์ จันทราภาส
Tapanut Chuntarapas, M.D.

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญกระดูกสันหลัง เส้นประสาท และสมอง
Spine and Nerve Specialist

EDUCATION

– แพทยศาสตร์บัณฑิต, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546
– ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
–วุฒิบัตรสาขาประสาทศัลยศาสตร์,ประเทศไทย, 2552 (ว.ว.ประสาทศัลยศาสตร์)
-แพทย์ประจำบ้านต่อยอดทางด้านกระดูกสันหลัง (Fellowship of Spine Surgery)
-2011-2012 Fellowship of Cervical Spine Surgery, Washington University, St.Louis, สหรัฐอเมริกา
-2012 Fellowship of Spine Surgery, North western University, Chicago, สหรัฐอเมริกา
-2012 Fellowship of Spine Surgery, Rush University, Chicago, สหรัฐอเมริกา
-2015 Endoscopic Spine Surgery, Wooridul Spine Hospital, Seoul, เกาหลีใต้
-2018 SELD & PSLD Minimal invasive Spine Surgery , Good Doctor Teun Teun Spine Hospital, Anyang, เกาหลีใต้

MEMBERSHIPS IN PROFESSIONAL ASSOCIATIONS

- Medical Council of Thailand
- The Royal College of Surgeons of Thailand (RCST)
- The Royal College of Neurological Surgeons of Thailand
- Cervical Spine Research Society (CSRS), USA
- The North American Spine Society (NASS), USA
- Minimally invasive Spine Surgery Club of Thailand ( MISSCOT)
- Thai-Chinese Acupuncture and Moxibustion สมาคมแพทย์ฝังเข็มไทย-จีน รุ่น7
- Society of PSLD (Spinal Endoscopic World)
- Society of Unilateral Biportal Endoscopy UBE

AWARD

- Young investigation Award in Eurospine 2013

Certification of Training

- 2011: Innovative Technologies in complex lumbar spine surgery, St Louis , MO, USA.
- 2012 : The 5th CSRS-cervical decompression & stabilization technique, St Louis ,MO, USA.
- 2012 :Hand on Minimal invasive spine surgery, MARC Lab, Miami, Florida, USA
- 2012 : The 19th Advanced Techniques in cervical Spine decompression & stabilization, St Louis , USA.
- 2013:18th Instruction course & 41st Annual meeting CSRS, Los Angeles CA, USA.
-2015 : Eurospine 2015 Copenhagen, Denmark
-2015 : 1st Dandy Quadrennial Meeting Nov2015, Dubai , UAE
-2015 : The 88th International Minimally Invasive Spinal Surgery (MISS) Course workshop, Seoul Gimpo Wooridul Spine Hospital ,Korea
-2016 :World Spine Essay 2016 ,Pattaya , Thailand
-2017: The 8th Annual Meeting of Asia Spine , Osaka, Japan
-2017 :The 6th Asian congress of MISST combined with 3rd ASEAN MISST (in collaboration with NASS) ACMISST Cadaveric workshop, Bangkok, Thailand
-2018: KOMISS Advanced Spinal Endoscopic Course symposium & Cadaver Workshop, Seoul, Korea
-2018 SELD & PSLD MISS Training center of Good Doctor Teun Teun Hospital
-2019 :The 5th ASEAN MISST (in collaboration with NASS) Advance Cadaveric workshop on MISS and spine endoscopy, Manila, Philippines

โทรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 02-034-0808 Line ID @s-spinehospital