วีดีโอแนะนำโรงพยาบาล

S SPINE AND NERVE HOSPITAL
โรงพยาบาลเอส สไปน์ แอนด์เนิร์ฟ
โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังและระบบประสาท
แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย

ความประทับใจผู้ใช้บริการ

 คลังความรู้

ทางเลือกของคนฉลาดเลือก

การส่องกล้องรักษาหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

หลีกเลี่ยงผ่าตัดกระดูกสันหลัง แก้ปวดหลังด้วยเลเซอร์

เชื่อมกระดูกสันหลัง กรณีกระดูกเคลื่อน

เชื่อมกระดูกสันหลัง กรณีกระดูกเคลื่อน

ผ่าตัดส่องกล้อง

ผ่าตัดส่องกล้องเหมือนกัน แต่กล้องไม่เหมือนกัน

ปวดหลังทำไมร้าวลงขา

เกี่ยวกับเรา

About S-Spine and Nerve Hospital

โรงพยาบาลเอส

รพ.เฉพาะทางด้านกระดูกสันหลัง
และระบบประสาท

ด้วยปรัชญาของโรงพยาบาลที่ว่า
“เรามุ่งเน้นที่จะหาสาเหตุของโรค ก่อนที่จะให้การรักษา เพราะเราเชื่อว่าการรักษาจากสาเหตุของการปวดจะเป็นวิธีที่ถูกต้องในการรักษาโรคปวดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ปวดหลัง ปวดคอ ปวดหัวหรือปวดอื่นๆ เมื่อเราพบสาเหตุของการปวดที่แท้จริงแล้วจึงแก้ที่ต้นเหตุอาการปวดก็จะทำให้อาการปวดนั้นหายถาวรโดยไม่ต้องรับยาแก้ปวดอีกเลย”

บริการทางการแพทย์

การรักษาโรคกระดูกสันหลัง เพื่อแนวทางการหายขาด โดยมุ่งเน้นการหาสาเหตุของโรคและรักษาที่ต้นเหตุมากกว่าการรักษาตามอาการ หลีกเลี่ยงการผ่าตัด ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง


การระงับปวดด้วยการฉีดยาบล็อคเส้นประสาท
การใช้ laser รักษาหมอนรองกระดูกทับเส้นบริเวณหลัง
การส่องกล้องรักษาหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทุกท่านของโรงพยาบาลเอส
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และประสบการณ์ในการรักษาด้านกระดูก และระบบประสาทเป็นอย่างดี
ทั้งยังได้ศึกษา และทำการวิจัยเพิ่มเติม ร่วมกับสถาบันทางการแพทย์เฉพาะทางจากต่างประเทศ

การรักษาโรคกระดูกสันหลัง เพื่อแนวทางการหายขาด โดยมุ่งเน้นการหาสาเหตุของโรคและรักษาที่ต้นเหตุมากกว่าการรักษาตามอาการ หลีกเลี่ยงการผ่าตัด ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

การรักษาโรคปวดคอ เพื่อแนวทางการหายขาด โดยมุ่งเน้นการหาสาเหตุของโรคและรักษาที่ต้นเหตุมากกว่าการรักษาตามอาการ

icon_03

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ทีมแพทย์ผู้มากประสบการณ์ด้านการรักษาอาการผิดปกติเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง

icon_01

หาสาเหตุของโรคอย่างแม่นยำ

ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ทำให้การวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุของอาการเจ็บป่วยเป็นไปได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

icon_04

เทคโนโลยีการรักษาสมัยใหม่

ทีมแพทย์และพยาบาลจากรพ.เอส เชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย เช่นเทคโนโลยีเลเซอร์ หรือการผ่าตัดแบบส่องกล้อง “แผลเล็ก เจ็บน้อย”

icon_02

ความประทับใจของผู้ป่วย

ความยินดี และประทับใจของผู้มารักษา ด้วยการวินิจฉัยที่แม่นยำ และการรักษาที่ตรงจุด เน้นให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้เหมือนเคย

นัดหมายแพทย์ / ติดต่อสอบถาม

กรอกชื่อ - นามสกุล ของท่าน
ต้องระบุฟิลด์!
ต้องระบุฟิลด์!
กรอกอีเมล์ ของท่าน
ต้องระบุฟิลด์!
ต้องระบุฟิลด์!
กรอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน
ต้องระบุฟิลด์!
ต้องระบุฟิลด์!
ข้อความของท่าน
ต้องระบุฟิลด์!
ต้องระบุฟิลด์!