การผ่าตัดหมอนรองกระดูก ส่องกล้องรักษาหมอนรองกระดูกทับเส้น

การผ่าตัดหมอนรองกระดูกผ่านกล้องเอ็นโดสโคป (Endoscopic discectomy)

กล้องเอ็นโดสโคปเป็น “เครื่องมือที่ใช้ในการผ่าตัดที่มีขนาดเล็ก มีลักษณะเป็นท่อขนาดเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง เกิน5 มิลลิเมตร เพียงเล็กน้อย มีเลนส์ติดอยู่ที่ปลาย นอกจากนี้ภายในยังมีระบบนำแสงพิเศษเพื่อช่วยในการมองเห็น และมีช่องที่จะสอดเครื่องมือไม่วาจะเป็น laser หรืออุปกรร์รักษาพิเศษอื่นๆเพื่อเข้าไปรักษาในส่วนลึกที่ตาเปล่ามักมองไม่เห็น

การผ่าตัดหมอนรองกระดูกผ่านกล้องเอ็นโดสโคป (Endoscopic discectomy)

หลังจากที่ผู้ป่วยดมยาสลบแล้ว  แพทย์จะทำการเจาะรูที่ผิวหนังขนาดประมาณ 0.5ซม. ข้างลำตัวหรือด้านหลัง แล้วสอดกล้องเอ็นโดสโคปผ่านทางแผลผ่าตัดเข้าไปยังเส้นประสาท เพื่อรักษาส่วนที่ถูกกดทับโดยตรง ซึ่งไม่จำเป็นต้องตัดกล้ามเนื้อออกจากการกระดูกสันหลังเป็นวงกว้าง

กล้องเอ็นโดสโคปจะช่วยให้แพทย์มองเห็นเส้นประสาทชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากเข้าไปได้ลึกและ มีกำลังขยายในการมองเห็น ทำให้สามารถนำหมอนรองกระดูกชิ้นที่กดทับเส้นประสาทออกโดยง่าย  แพทย์สามารถเลือกตัดเฉพาะส่วนที่มีการกดทับจากหมอนรองกระดูกปลิ้น หรือการบีบรัดจากกระดูกข้อตรงตำแหน่งของหมอนรองกระดูกที่เป็นปัญหา  ข้อต่อและเส้นเอ็นได้ ขั้นตอนทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 15-30 นาที จากนั้นผู้ป่วยสามารถเดินได้ทันทีหลังการผ่าตัด

 

 

ข้อดี
  • แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กเพียง 0.5 ซม. ปวดแผลผ่าตัดน้อย
  • ความเสี่ยงในการติดเชื้อต่ำ
  • ลดการทำลายเนื้อเยื่อส่วนดีที่อยู่รอบบริเวณผ่าตัด
  • ผู้ป่วยฟื้นตัวหลังผ่าตัดเร็ว สามารถกลับบ้านได้ภายใน 24 ชั่วโมง
  • ไม่จำเป็นต้องให้เลือด เพราะเสียเลือดน้อยมาก
  •  ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าวิธีมาตรฐาน เนื่องจากใช้เครื่องมือพิเศษทำให้การบาดเจ็บน้อยกว่า ระยะเวลานอนโรงพยาบาลจะสั้นกว่ามาก
ข้อเสีย
  • ใช้วิธีนี้ได้เฉพาะหมอนรองกระดูกที่เคลื่อนไม่มาก ในกรณีที่หมอนรองกระดูกเคลื่อนที่ไปไกลมาก จะไม่สามารถใช้วิธีการนี้ได้ เนื่องจากจำเป็นต้องยึดน็อตป้องกันการเลื่อน
  • การผ่าตัดด้วยวิธีนี้ต้องดำเนินการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์และมีความคุ้นเคยกับการใช้เครื่องมือสูง จึงจะได้ผลการรักษาที่ดี และผลแทรกซ้อนน้อย
แบ่งปันบทความนี้
[Total: 2    Average: 4.5/5]

Related Post