โรงพยาบาล เอส สไปน์ แอนด์เนิร์ฟ
S Spine and Nerve Hospital

บริษัทเอ็น.พี. เมดิคอล จำกัด
ที่อยู่ 523/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

N.P. Medical Co., Ltd.
523/1 Praditmanuthum Rd. Wangtonglarng District Bangkok 10310

Tel : 02-034-0808
Fax : 02-034-0847

sspinehospital@gmail.com

นำทางโดย Google Map