เกี่ยวกับเรา
About Us

โรงพยาบาลเอส สไปน์ แอนด์ เนิร์ฟ

โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังและระบบประสาท
S-Spine and Nerve Hospital – Technology for Life

ด้วยนวัตกรรมการรักษาในแบบเฉพาะของ S-spine นั้น เป็นการรักษาที่สาเหตุของโรคมากกว่าการรักษาตามอาการเพื่อการรักษาให้หายอย่างยั่งยืน
เนื่องจากโรคที่เกี่ยวข้องกับอาการปวดส่วนใหญ่มักจะได้รับการรักษาตามอาการ เช่น ปวดมาก็ให้กินยาแก้ปวด ซึ่งพอหมดฤทธิ์ยาแก้ปวดก็จะกลับมาปวดใหม่ นั้นเป็นเพราะการรักษาด้วยวิธีดังกล่าวไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุของอาการปวด

แต่ด้วยปรัชญาของ โรงพยาบาล ที่ว่า
“เรามุ่งเน้นที่จะหาสาเหตุของโรค ก่อนที่จะให้การรักษา เพราะเราเชื่อว่าการรักษาจากสาเหตุของการปวดจะเป็นวิธีที่ถูกต้องในการรักษาโรคปวดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ปวดหลัง ปวดคอ ปวดหัวหรือปวดอื่นๆ เมื่อเราพบสาเหตุของการปวดที่แท้จริงแล้วจึงแก้ที่ต้นเหตุอาการปวดก็จะทำให้อาการปวดนั้นหายถาวรโดยไม่ต้องรับยาแก้ปวดอีกเลย”

เราเชื่อมั่นว่าด้วยปรัชญาดังกล่าวข้างต้นจะเป็นวิธีรักษาที่ดีที่สุดในรูปแบบเฉพาะ S-spine  เท่านั้้น เพื่อการรักษาอาการปวดอย่างตรงจุด

S-spine hospital : We Cure We Care
“ปวดไม่หาย มาหาเรา”

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
Vision and Mission

โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลัง
ที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุด

The Most Trusted Spine Specialist Hospital

ให้การรักษาที่มีคุณภาพ ใส่ใจทุกรายละเอียด
ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย โดยทีมงานคุณภาพ

Provide the Quality Treatment, Mindful Every Detail
with Technology by the Quality Team.

It’s our mission to serve you better

บรรยากาศในโรงพยาบาล
Gallery

ชมห้องพักผู้ป่วยในรูปแบบ 360 องศา

ชมห้องผ่าตัดที่ทันสมัยของเราในแบบ 360 องศา

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
โทรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 02-034-0808 Line ID @s-spinehospital