“I was surprised that I didn’t feel any discomfort”

Mr. NEVILLE ผู้ที่มีปัญหาปวดหลัง เล่าประสบการณ์ ว่ามีอาการปวดหลังเหมือนถูกไฟช๊อต จะเป็นมากในเวลาตื่นนอนตอนเช้า ปวดมากปวดชาลงที่ขา ทำให้ลุกลำบาก เวลานอนก็จะมีความรู้สึกกังวลและฝันร้ายอยู่ตลอดเวลา ภายหลังการตรวจวินิจฉัยพบว่ามีการกดทับเส้นประสาทบริเวณหลัง ส่งผลให้ปวดหลังและร้าวลงขา คุณหมอได้ทำการรักษาด้วยการส่องกล้องร่วมกับเลเซอร์

Mr. NEVILLE

ผู้ป่วยรักษาอาการปวดหลัง

ส่วนหนึ่งของความประทับใจ

แบ่งปันบทความนี้