การระงับความปวดด้วยการฉีดยาบล็อคเส้นประสาท

การระงับความปวดด้วยการฉีดยาบล็อคเส้นประสาท
Selective Nerve Root Blocks (SNRB)

การระงับความปวดด้วยการฉีดยาบล็อกเส้นประสาท หรือที่เรียกว่า Selective Nerve Root Blocks (SNRB) คือ ขั้นตอนแรกของการวินิจฉัย เพื่อหาสาเหตุของอาการปวดจากเส้นประสาท เมื่อเส้นประสาทถูกกดและเกิดการอักเสบ ส่งผลให้เกิดอาการปวดหลังและปวดขา ซึ่งจากการตรวจ MRI และ x-ray ไม่อาจแสดงผลได้ชัดเจนได้ แต่การฉีดยาระงับการอักเสบรอบๆ เส้นประสาทสามารถแยกสาเหตุที่มาของความปวดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

การฉีดยาระงับการอักเสบรอบๆเส้นประสาท (SNRB) คือการผสมระหว่างยาหลายตัว แล้วใช้เครื่อง X-ray ชนิดเคลื่อนที่ได้ที่เรียกว่า Fluoroscopy เพื่อตรวจสอบยืนยันว่ายาฉีดในตำแหน่งที่ถูกต้อง ซึ่ง SNRB เป็นวิธีการที่ยากกว่าการฉีดยาเข้าช่องกระดูกสันหลังทั่วไป ควรทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ นับตั้งแต่การฉีดยาจากข้างนอกของกระดูกสันหลัง แต่อย่างไรก็ตามการฉีดยาระงับการอักเสบรอบๆเส้นประสาท (SNRB) จะทำให้ผู้ป่วยปวดลดลงเพียงชั่วคราว แต่บางรายการปวดเกิดจากการเสียดสีและการอักเสบเป็นหลักอาจทำให้อาการปวดหายขาดได้

แบ่งปันบทความนี้