นายแพทย์ธนวัฒน์ อุณหโชค
Tanawat Ounahachok, M.D.

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญกระดูกสันหลัง เส้นประสาท และสมอง
Spine and Nerve Specialist

EDUCATION

แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรสาขาประสาทศัลยศาสตร์,ประเทศไทย, 2552 (ว.ว.ประสาทศัลยศาสตร์)

MEMBERSHIPS IN PROFESSIONAL ASSOCIATIONS

Medical Council of Thailand
The Royal College of Surgeons of Thailand (RCST)
The Royal College of Neurological Surgeons of Thailand

Certification of Training

Certificate of minimally invasive endo spine surgery
Certificate of minimally skull base surgery

โทรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 02-034-0808 Line ID @s-spinehospital