โรงพยาบาลเอส สไปน์ แอนด์ เนิร์ฟ ตอกย้ำความมั่นใจด้วยนวัตกรรมฟิล์มทองแดงฆ่าเชื้อโรคจากประเทศเกาหลี ยกระดับมาตรการดูแลความสะอาดและปลอดภัยขั้นสูงสุด

จากสถานการณ์โควิดที่กำลังระบาดรอบใหม่ รพ.ตระหนักถึงความกังวลใจของผู้มาใช้บริการในช่วงเวลานี้ จึงให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันและดูแลความสะอาดกับคนไข้ทุกท่านให้ได้รับความมั่นใจและปลอดภัย

ด้วยนวัตกรรมใหม่ที่มาในรูปแบบของแผ่นฟิล์ม เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 จากผลการวิจัยในประเทศเกาหลีใต้พบว่า แผ่นฟิล์มนี้สามารถฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้ถึง 99.9% (จากผลทดสอบของ Korea University , SGS , KCL)

โรงพยาบาลเอส สไปน์ แอนด์ เนิร์ฟ ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยและดูแลสุขอนามัยขั้นสูงสุดของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขมาโดยตลอดประกอบด้วย

1. ปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองอย่างเข้มงวดโดยมีจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกประตูทางเข้า
2. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของเจ้าหน้าที่ทุกคนก่อนเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่
3. ให้ทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาทั้งคนไข้และเจ้าหน้าที่
4. เข้มงวดการสแกน QR Code “ไทยชนะ” หรือ “หมอชนะ” ก่อนเข้าภายในอาคาร
5. เพิ่มการดูแลระบบเครื่องปรับอากาศ ทั้งระบบฆ่าเชื้อโรค และเพิ่มรอบความถี่ในการล้างเครื่องปรับอากาศ

6. พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียในอากาศ รวมถึงพื้นผิวสัมผัส ทุกวัน
7. เพิ่มเจ้าหน้าที่และความถี่ในการเช็คทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะทุก 30 นาที อาทิ ปุ่มกดลิฟต์ ราวบันไดเลื่อน ที่จับประตูห้องน้ำ ที่จับประตูอาคารทุกจุด ฯลฯ
8. เคร่งครัดกับมาตรการรักษาระยะห่างตามที่รัฐกำหนด
9. มีจุดบริการเจลล้างมือทั่วทุกโซนของรพ.
10. จัดวางนํ้ายาฆ่าเชื้อในห้องนํ้าเพิ่มเติม นอกเหนือจากสบู่โฟมล้างมือที่ใช้เป็นปกติ

ดังนั้น ขอให้ทุกท่านมั่นใจว่ารพ.ได้ดำเนินการเต็มที่อย่างดีที่สุด และขอให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและหมั่นล้างมืออย่างสม่ำเสมอ

รพ.ขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคน ก้าวผ่านวิกฤติการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างดีที่สุด

แบ่งปันบทความนี้
โทรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ Line ID @s-spinehospital