S-Spine Education Training Center

S-Spine Education Training Center

กิจกรรม Workshop International โดยมีแพทย์แพทย์ชั้นนำด้านกระดูกสันหลังและระบบประสาท มาร่วมกันแลกเปลี่ยนและให้ความรู้แก่ทีมแพทย์ไทย เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการรักษาโรคกระดูกสันหลังและระบบประสาท

“International Workshop Of Endoscopic Spine Surgery”

ในครั้งนี้ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลังชั้นนำของไทยเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง ทำให้มั่นใจว่ารพ.เอส สไปน์ แอนด์ เนิร์ฟ เป็น รพ.เฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังและระบบประสาท แห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image