เอส สไปน์ ปรับภูมิทัศน์ ยกระดับความปลอดภัยคนในชุมชน

รพ.เอส สไปน์ แอนด์ เนิร์ฟ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนรอบโรงพยาบาลเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของคนในชุมชน โดยทำการปรับปรุงผิวทางเท้าให้เรียบเสมอกันเพื่อให้คนในชุมชนเดินทางได้สะดวก และปลอดภัยจากการลื่นล้ม พร้อมทั้งได้ติดตั้งไฟส่องสว่างและกล้อง CCTV ในบริเวณจุดอับสายตา เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของประชาชนที่เดินทางในเวลากลางคืน เพราะเราอยากให้ทุกคนในชุมชนได้รับความปลอดภัยและอุ่นใจทุกช่วงเวลาของการเดินทาง

แบ่งปันบทความนี้
โทรศัพท์ติดต่อเราไลน์ติดต่อเรา