กิจกรรมปฏิบัติการแก้ปวดยุค 4.0 TEXT-NECK Syndrome

กิจกรรมปฏิบัติการแก้ปวดยุค 4.0 TEXT-NECK Syndrome

เมื่อวันเสาร์ ที่ 7 กรกฎาคม ที่ผ่านมา นพ.ดิตถพงษ์ บุญอำพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอส สไปน์ แอนด์ เนิร์ฟ (S-spine and nerve hospital) รพ.เฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังและระบบประสาท ได้รับเกียติให้เข้าร่วมเสวนา กับ Money-Makeover โดยมีคุณรัชชพล เหล่าวานิช นักบริหารการเงิน และพิธีกรรายการ Money-Makeover ร่วมเสวนาในครั้งนี้

พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณจักรี บัวแย้ม และ คุณพัชรพล โอฬารกิจ คนไข้ที่เข้ารับการรักษากับรพ.เมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา เข้าร่วมเสนาในครั้งนี้ด้วย

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image