เอส สไปน์ ยกระดับความเชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลัง กับทีมแพทย์ชั้นนำ มุ่งสู่ SPINE MEDICAL HUB

2022 INTERNATIONAL ADVANCED SPINAL ENDOSCOPIC MASTERCLASS IN BANGKOK
เอส สไปน์ ยกระดับความเชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลัง กับทีมแพทย์ชั้นนำ มุ่งสู่ SPINE MEDICAL HUB

โรงพยาบาล เอส สไปน์ แอนด์ เนิร์ฟ รพ.เฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังและระบบประสาท ได้จัดสัมมนาวิชาการประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2565 โดย นพ.ดิตถพงษ์ บุญอำพล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอส สไปน์ แอนด์ เนิร์ฟ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีแพทย์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ของรพ. เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งนี้

โดยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และยกระดับความเชี่ยวชาญของแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังและระบบประสาท ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคและเทคโนโลยีการรักษาแนวใหม่ อีกทั้งพัฒนาคุณภาพการรักษาด้าน SPINE ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้แพทย์และบุคลากรของรพ. พร้อมเป็นศูนย์การบริการด้านกระดูกสันหลัง (SPINE MEDICAL HUB) ในภูมิภาคเอเชีย และได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของประเทศเกาหลี อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การรักษาในครั้งนี้

แบ่งปันบทความนี้
โทรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 02-034-0808 Line ID @s-spinehospital