“โล่งเลย โดยรวมพอใจมากๆ ไม่คิดว่า โรคหมอรองกระดูกทับเส้นประสาท จะหาย หรือดีขึ้นได้ง่ายขนาดนี้”

คุณกมล จีฟู

ผู้ป่วยรักษาอาการปวดคอ

ส่วนหนึ่งของความประทับใจ

แบ่งปันบทความนี้