“แผลเล็กมากและพื้นตัวเร็ว นี่คือการเข้าถึงการรักษาอย่างแท้จริงและเป็นการรักษาที่ต้นเหตุ หลังผมพื้นจากการผ่าตัดผมรู้สึกได้เลยถึงอาการปวดหลังที่หายไป มีเพียงอาการเจ็บที่แผลเล็กน้อย เมื่อถึงห้องพัก ก็มีพยาบาลดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี”

คุณจักรี บัวแย้ม

ผู้ป่วยรักษาอาการปวดหลัง

ส่วนหนึ่งของความประทับใจ

แบ่งปันบทความนี้