"ขอขอบคุณหมอ และทีมงานพยาบาลทุกท่านมาก ๆ ครับ ที่ดูแลผมเป็นอย่างดี คุณหมอเก่งมาก ๆ อาการที่เจ็บปวดหายไปแล้ว ขอบคุณคุณหมอจากใจครับ"

คุณพัชรพล โอฬารกิจ

ผู้ป่วยรักษาอาการปวดหลัง

ส่วนหนึ่งของความประทับใจ

โทรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 02-034-0808 Line ID @s-spinehospital