"ขอขอบคุณหมอ และทีมงานพยาบาลทุกท่านมาก ๆ ครับ ที่ดูแลผมเป็นอย่างดี คุณหมอเก่งมาก ๆ อาการที่เจ็บปวดหายไปแล้ว ขอบคุณคุณหมอจากใจครับ"

คุณพัชรพล โอฬารกิจ

ผู้ป่วยรักษาอาการปวดหลัง

ส่วนหนึ่งของความประทับใจ

โทรศัพท์ติดต่อเราไลน์ติดต่อเรา