“คุณหมอรักษาโดยการใช้เลเซอร์ และผ่าตัดส่องกล้อง ตอนเช้าก็สามารถเดินได้เป็นปกติ อาการปวดที่เคยเป็นหายไปอย่างน่าอัศจรรย์”

คุณรัตนา แสงอรุณ

ผู้ป่วยรักษาอาการปวดหลัง

ส่วนหนึ่งของความประทับใจ