"ปวดไม่ทราบสาเหตุมานาน รักษามาหลายที่แต่ไม่หาย เพราะรักษาไม่ตรงจุด จนได้รับการแนะนำให้มาปรึกษาที่ S-spine โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการรักษา ทำให้อาการปวดเรื้อรังหายอย่างรวดเร็ว"

คุณสุทธิดา หรือคุณส้ม

ผู้ป่วยรักษาอาการปวดหลัง

ส่วนหนึ่งของความประทับใจ

โทรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 02-034-0808 Line ID @s-spinehospital