ในปัจจุบันการรักษาโรคกระดูกสันหลังมีทางเลือกมากมาย ตั้งแต่ รับประทานยา ฉีดยา กายภาพบำบัด จนถึงการผ่าตัดในรูปแบบต่างๆ วิธีการเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของรอยโรคและอาการที่เป็นอยู่ในขณะนั้น  หากพูด…