เข้าใจเรา รู้ว่าเราเจ็บให้ความสำคัญทำให้เราหายเจ็บ ไม่ใช่แค่บอกว่าเราคิดไปเอง

อ่านต่อ เรื่องราวของคุณภัทราวดี