การนั่งนานทำให้ร่างกายใช้กล้ามเนื้อ และแรงไปลงที่กระดูกสันหลังสูงกว่าท่ายืน

ปัจจุบันเราพบว่าประชากรวัยหนุ่มสาวไปจนถึงวัยทำงานมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับปัญหาความผิดปกติ อันเกี่ยวเนื่องกับกระดูกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุสำคัญมักเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในชีวิตประจำวัน และนี่คือท่านั่งที่ควรหลีกเลี่ยง หากคุณไม่อยากเสี่ยงต่อสุขภาพกระดูกสันหลังที่จะตามมา

นั่งไขว่ห้าง
จะทำให้เกิดการกดทับน้ำหนักตัวลงที่ก้นข้างใดข้างหนึ่ง เป็นผลให้กระดูกคดและโค้งงอ โดยเฉพาะกระดูกสันหลังและบริเวณอุ้งเชิงกราน ทำให้มีอาการปวดคอและหลังตามมา

นั่งกอดอก
จะทำให้กระดูกหลังช่วงบนสะบักและหัวไหล่ถูกยืดออก ส่งผลให้หลังช่วงบนจะงองุ้ม และกระดูกช่วงคอยื่นไปข้างหน้า ซึ่งมีผลต่อการทำงานของเส้นประสาทที่ไปหล่อเลี้ยงบริเวณแขน เป็นเหตุให้กล้ามเนื้อมืออ่อนแรง และเกิดอาการชา หากกระดูกช่วงคอเกิดการผิดรูป ก็จะทำให้กล้ามเนื้อคอหดเกร็ง และส่งผลเสียต่อการทำงานของหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงสมอง นำไปสู่อาการปวดศีรษะเรื้อรังหรือไมเกรนได้

นั่งหลังงอหรือหลังค่อม
หากนั่งในท่าเดิมติดต่อกันเป็นเวลานาน เช่นการทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ จะทำให้กล้ามเนื้อเกร็งค้าง ซึ่งจะก่อให้เกิดการคั่งของกรดแลคติก ส่งผลให้เกิดอาการปวดเมื่อยที่บริเวณหัวไหล่ และสะโพก และอาจทำให้กระดูกผิดรูปอีกด้วย

นั่งบนเก้าอี้โดยไม่พิงพนักหรือนั่งไม่เต็มก้น
การนั่งในลักษณะนี้ ทำให้ฐานในการรับน้ำหนักตัว น้อยกว่าที่ควรจะเป็น ส่งผลให้กล้ามเนื้อที่หลังทำงานหนักกว่าปกติ และเกิดเป็นผลเสียต่อกระดูกสันหลัง ควรนั่งให้เต็มก้น และเอนหลังพิงพนัก เพื่อให้ร่างกายถ่ายน้ำหนักบางส่วนไปที่เก้าอี้ แทนที่จะทรงตัวด้วยกระดูกสันหลังเท่านั้น

นั่งพื้นแข็ง
กระดูกก้นกบไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อิสระเหมือนกระดูกสันหลัง เป็นลักษณะข้อกระดูกที่ยึดติดกันแน่น มีความมั่นคงแข็งแรงสูง แต่ถ้าปวดมักเกิดจากแรงที่มากระทำจากภายนอก หากเรานั่งบนพื้นที่แข็งเป็นประจำ จะทำให้กระดูกก้นกบเกิดแรงกดมากเกินไปจนเกิดอาการปวดได้

วิธีแก้หาเบาะมารองนั่ง หรือออกกำลังกายกล้ามเนื้อหลังและก้นให้แข็งแรงจะช่วยในการกระจายนํ้าหนักได้ดี

แนวทางการรักษาอาการ

นั่งหลังตรง หรือนั่งเก้าอี้ที่มีพนักพิง เพราะขณะที่เรานั่งหลังตรงแรงกดจะไม่ได้อยู่ที่ก้นกบแต่แรงกดจะไปอยู่ที่บริเวณก้นนุ่มๆ แทน แต่ถ้านั่งหลังค่อมหรือนั่งเอนหลังแรงกดจะอยู่ที่กระดูกก้นกบแทน

• ป้องกันปวดหลัง…ด้วยการปรับท่านั่งให้ถูกวิธี
• ปวดหลังไม่หาย…ต้องรักษา

ปรับเปลี่ยนอิริยาบทลุกขึ้นยืนหรือเดิน 5-10 นาทีทุกๆ 1-2 ชั่วโมง เพราะการที่เรานั่งนานๆ ติดต่อกันจะทำให้เกิดแรงกดต่อกระดูกสันหลังผ่านมายังก้นกบทำให้ข้อต่อรับภาระสูง และกล้ามเนื้อหดเกร็งค้างจนเกิดอาการปวดเรื้อรังตามมาได้ หากอาการปวดหลังไม่ดีขึ้นควรเข้าพบแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังเพื่อตรวจประเมินร่างกายและวางแผนการรักษาต่อไป

แบ่งปันบทความนี้