คุณรู้หรือไม่? ไอ จาม แรงๆ มีโอกาสที่ทำให้หมอนรองกระดูกแตกได้ การไอ จาม ถือเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญในการป้องกันสิ่งแปลกปลอมและเชื้อโรคต่างๆ ที่เข้ามาในระบบทางเดินหายใจ โดยร่างกายจะขจัดหรือขับสิ่งแปลกปลอม…